Liên hệ
Mr Tiến: 0342.60.58.68
Mr Đức: 0374.64.95.41
Mr Văn: 0984.297.210
Gmail: thietbidienta@gmail.com